Onze doelstelling

 

GCWijk25 wil de zeggenschap van bewoners en lokale ondernemers over de toekomst van de wijk vergroten door als bewoners en lokale ondernemers samen met de overheid en private partijen afspraken te maken over de toekomst van Mariahoeve en ­Marlot, Wijk25.   

 

Hiertoe stelt GCWijk25 zich drie concrete doelen:

 1. Een rechtvaardige energievoorziening voor een sterke, sociale en klimaatneutrale wijk
 2. Toegang tot ruimte voor sociale en culturele activiteiten, voor wonen en werken.
 3. Behoud en ontwikkeling van een groene en gezonde wijk. 

 

Via dit platform kunnen bewoners en lokale ondernemers ­samen werken aan:

 1. Begrijpen hoe processen rond bijvoorbeeld vastgoedontwikkeling of de energietransitie werken; begrijpen wat mogelijk het vinden van goede en duurzame oplossingen in de wijk blokkeert en hoe de juiste randvoorwaarden voor het bereiken van de doelen van de GCWijk25 kunnen worden gecreëerd.
 2. Gezamenlijk formuleren met bewoners en lokale ondernemers wat belangrijk is in de wijk en wat er nodig is. Wat zijn de essentiële waarden van de Wijk?
 3. Gezamenlijk leren en beheren. Welk type kennis en informatie is er nodig en welke capaciteiten willen bewoners en lokale ondernemers ontwikkelen? Hoe kan de toegang tot relevante data en informatie worden geborgd?
 4. Ontwikkeling en management van relevante projecten voor een ­gezonde, inclusieve, bruisende en duurzame Parkwijk.
 5. Ontwikkeling en beheer van sociale ondernemingen in de wijk
 6. Pleitbezorging voor faciliterend ­beleid, wet- en regelgeving. 
 7. Onderhandeling met de gemeente, overheid en private sector over de lange-termijn-doelen en– kaders voor duurzame en inclusieve ontwikkeling van de wijk.

 

Hoe bereiken we onze doelen?

 

CWijk25 wil zich ontwikkelen tot een permanent coöperatief Burgeromgevings­platform voor de wijk, om als bewoners en lokale ondernemers samen te kunnen werken voor een sterke en sociale wijk, maar ook om legitiem afspraken te kunnen maken met overheid, private partijen en investeerders.

 

CWijk25 neemt initiatieven in de wijk voor het creëren van goede randvoorwaarden en voor projecten ten behoeve van de ontwikkeling van een sterke en sociale wijk. 

 

GCWijk25 werkt daarvoor samen met partijen in de wijk, zoals het Wijkberaad ­Mariahoeve, de Wijkvereniging ­Marlot, bewoners en organisaties in de wijk, het Stadsdeelkantoor en andere overheidsdiensten, en verder met alle grote ­spelers die actief zijn in de wijk, zoals woningcorporaties, projectontwikkelaars en onderwijs­instellingen.

 

Voor al deze activiteiten leren we samen met initiatieven in andere wijken in de stad en in het land en werken we samen met kennisnetwerken, sociaal ondernemers, scholen, hogescholen, universiteiten en met gespecialiseerde organisaties en instituten.

 

Beoogd resultaat

Mariahoeve staat bekend als een kantelwijk. Wij willen dat de wijk de goede kant op kantelt. Mariahoeve en Marlot worden een sterke en weerbare wijk, waar het veilig en prettig is om te wonen, waar mensen elkaar weten te vinden en waar iedereen naar vermogen kan bijdragen, een wijk die in verbinding staat met de stad en met de wereld. 

 

Door het creëren van de juiste randvoorwaarden, participatie in beleids- en planontwikkeling en het uitvoeren van programma’s en projecten draagt GCWijk25 bij aan

 • De Duurzame Ontwikkelingsdoelen, zoals vastgesteld door de Verenigde Naties
 • De ontwikkeling van Brede Welvaart in de wijk
 • De ontwikkeling van Sociaal Ondernemerschap in de wijk.